//SREČANJE SSMS NOVEMBER 2019 Redno jesensko srečanje SSMS

SREČANJE SSMS NOVEMBER 2019 Redno jesensko srečanje SSMS

ZAPISNIK JESENSKEGA SREČANJA ČLANOV SSMS (SEKCIJA ZA SPOLNO MEDICINO SLOVENIJE)

DNE 04.11.2019  V RESTAVRACIJI ARGENTINO   

 

Prisotni: Lovšin Marko, Bratuš Dejan, Štrus Bojan, Bizjak Igor, Krstanoski Zoran, Kramer Franc, Tršinar Primož, Pogačar Boris, Kavčič Ivan, Likar Boštjan, Krstanoska Frosina, Rahne-Otorepec Irena, Zajc Peter, Ravnik-Oblak Maja, Simetinger Gabrijela, Vodušek David, Repar-Bornšek Simona, Rotar Melita, Galič Jerman Katarina, Rajić Mišo, Strojinc Nejc.

Opravičili izostanek : Rebek Marius Konstantin, Petrovič Miloš, Šutar Boštjan.

Brez odgovora na povabilo: Galič Dejan, Hribernik Andrejc.

Sklepi sestanka :

  1. Predsednik SSMS Dejan Bratuš pozdravi vse prisotne in se zahvali gostitelju Marku Lovšinu za organizacijo srečanja. Spet smo se zbrali v izredno velikem številu, kar kaže na nadaljevanje dobrega dela in željo po kontinuiteti dela znotraj SSMS. V zvezi z organizacijo tokratnega sestanka predsednik pove, da mu ni uspelo pridobiti nobene firme, ki bi sponzorirala srečanje, tako da ga bomo pokrili s sredstvi lokalnega mariborskega urološkega društva. Za prihodnja srečanja se že dogovarja z dvema firmama, če pa pozna kdo osebno koga iz firm, ki delujejo na področju spolne medicine, bo dobrodošel vsak dogovor o eventuelnih donacijskih ali sponzorskih sredstvih. Enako velja za sredstva, ki jih potrebujemo za plačevanje članarine v ESSM.

  1. Nadaljujemo pogovor v zvezi s članstvom v SSMS. Novih predlogov za članstvo v tem trenutku nimamo. Ugotavljamo, da se tretjič zapored sestanka ne udeležita Boštjan Šutar in Dejan Galič. Če bosta manjkala tudi na naslednjem sestanku, jima bo v skladu z našimi pravili članstvo v SSMS prenehalo. Ugotavljamo tudi, da se drugič zapored brez odgovora na povabilo sestanka ne udeleži Andrejc Hribernik. Glede na naša pravila mu članstvo v SSMS preneha. Nejc Strojinc bo sicer preveril, če smo mu pošiljali sporočila na pravi elektronski naslov (andrejc.hribernik@gmail.com). Prav tako v skladu z dogovorom na prejšnjem srečanju zamrznemo aktivno članstvo Mariusu Konstantinu Rebeku za čas, ko se nahaja v tujini. To pomeni, da je sicer še naprej član SSMS, ne plačujemo pa mu članarine v ESSM. V smislu varčevanja sredstev se plačilu članarine v ESSM odpovejo tudi Igor Bizjak, Boris Pogačar, Maja Ravnik Oblak in David Vodušek. Vsi navedeni ostanejo člani SSMS in bodo vabljeni na srečanja. Nekoliko tudi spremenimo vrsto članstva v ESSM pri posameznih članih.

  1. V strokovnem delu Katarina Galič Jerman predstavi obravnavo bolnice z vaginizmom. Razvije se zanimiva razprava.

  1. Ponovno spregovorimo o spletni strani, kjer ne ugotavljamo nekih novosti. Še vedno člani nismo poslali Marku Lovšinu vsega, za kar smo se dogovorili. Dogovor ostaja enak. Potrebno je poslati Marku Lovšinu (marko.lovsin@urologija.si) kratek življenjepis, sliko in aktivne prispevke iz kongresov.

  1. Naslednji sestanek SSMS bo ponovno v Hiši Denk v Zgornji Kungoti in sicer v torek, 10.03.2020. Strokovni del bo pripravil Peter Zajc. Za organizacijo bo poskrbel predsednik Dejan Bratuš.

Zapisnik pripravil :

Dejan Bratuš, dr.med., predsednik SSMS