//SREČANJE SSMS MAREC 2018

SREČANJE SSMS MAREC 2018

ZAPISNIK REDNEGA SREČANJA ČLANOV SSMS (SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE OF SLOVENIA)

DNE 13.03.2018 V ZGORNJI KUNGOTIPrisotni: Bratuš Dejan, Bizjak Igor, Štrus Bojan, Kramer Franc, Kavčič Ivan, Simetinger Gabrijela, Vodušek David, Repar-Bornšek Simona, Šutar Boštjan, Rahne-Otorepec Irena, Zajc Peter, Krstanoski Zoran, Krstanoska Frosina, Rotar Melita, Galič Dejan, Rajić Mišo, Strojinc Nejc.

Opravičili izostanek: Iljaž Rade, Ravnik-Oblak Maja, Likar Boštjan, Rebek Marius Konstantin, Lovšin Marko, Hlebič Gregor, Pogačar Boris, Tršinar Primož, Petrović Miloš, Galič Jerman Katarina.

Sklepi sestanka :

1. Predsednik SSMS Dejan Bratuš pozdravi vse prisotne in se zahvali vsem za prihod in pa firmi Pliva-Teva Ljubljana, ki je s sponzorskimi sredstvi omogočila tokratno srečanje. Ugotovimo, da je udeležba na sestanku ponovno zelo dobra. Med seboj pozdravimo novega člana Rajić Mišota. Skupaj z Galič Jerman Katarino in Galič Dejanom so v Lizboni opravljali evropski izpit (v času nastajanja zapisnika so znani tudi rezultati, vsi trije so izpit opravili in jim čestitamo). Mišo Rajić predstavi svoje delo. Ugotavljamo, da je že večkrat bil sicer opravičeno odsoten naš član Hlebič Gregor. Glede na pravilo, ki smo ga uvedli na sestanku 29.03.2016, mu zaradi štirih zaporednih izostankov ne glede na opravičila članstvo v SSMS preneha. Predsednik ga bo o tem obvestil, sklenemo tudi, da lahko ponovno zaprosi za članstvo, če si bo to želel. V zvezi s tem ugotavljamo tudi, da tretjič zaporedoma z opravičilom manjka Tršinar Primož, tako da se naslednjega sestanka mora nujno udeležiti, sicer bo tudi njemu članstvo prenehalo. Kakšnih predlogov za nova članstva tokrat ne podamo.

2. Za strokovni del s predavanjem poskrbi Franc Kramer, ki nam predava o spolnosti pri bolnikih in bolnicah z urinsko inkontinenco. Krajše predavanje o uporabi in primerjavi PDE-5 inhibitorjev ima tudi Dejan Bratuš.

3. Spletna stran SSMS je postavljena in deluje. Člani, ki so si jo že ogledali, pohvalijo obliko, tudi logotip, ki je na spletni strani, se zdi primeren. O tem bomo se sicer še odločali glede na to, da smo pred časom dobili večje število možnih logtipov.

4. Naslednje jesensko srečanje bo v sredo, 07.11.2018 v okolici Nove gorice, za organizacijo bosta poskrbela Kavčič Ivan in Likar Boštjan, strokovno predavanje pa bo pripravil Rajić Mišo.

5. Predsednik poroča o dogovorih, ki jih je že imel za ESSM kongres, ki bo leta 2019 v Ljubljani. Na kongresu v Lizboni nas je sicer bilo kar lepo število Slovencev. Podamo že nekaj predlogov za program ob otvoritvi kongresa, vsi se tudi strinjamo, da moramo biti v čim večjem številu na kongresu v Ljubljani aktivni, seznanili pa bomo s kongresom tudi vse zdravnike, za katere smatramo, da jih to področje zanima in so kandidati za udeležbo. Vsi člani so tudi pripravljeni pomagati pri organizaciji, če bo to potrebno.

Zapisnik pripravil :
Dejan Bratuš, dr.med., predsednik SSMS