//SSMS sestanek jesen 2017

SSMS sestanek jesen 2017

 ZAPISNIK JESENSKEGA SREČANJA ČLANOV SSMS (SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE OF SLOVENIA) DNE 13.11.2017 NA GRADU OTOČEC      

 Prisotni : Bratuš Dejan, Bizjak Igor, Kramer Franc, Pogačar Boris, Kavčič Ivan, Ravnik-Oblak Maja, Simetinger Gabrijela, Petrovič Miloš, Rahne-Otorepec Irena, Zajc Peter, Krstanoska Frosina, Galič Dejan, Galič Jerman Katarina.

Opravičili izostanek : Vodušek David, Hlebič Gregor, Štrus Bojan, Lovšin Marko, Repar-Bornšek Simona, Likar Boštjan, Šutar Boštjan, Tršinar Primož, Rotar Melita, Krstanoski Zoran, Kumše Zala.

Sklepi sestanka :

  1. Predsednik SSMS Dejan Bratuš pozdravi vse prisotne in se zahvali gostiteljema Gabrijeli Simetinger in Borisu Pogačarju za organizacijo srečanja. Zahvali se tudi firmi Krka, d.d., Novo mesto, ki je omogočila tokratno srečanje. Kljub neugodnim vremenskim razmeram je udeležba dobra. Med seboj pozdravimo nova člana Galič Jerman Katarino in Galič Dejana. Oba sta prijavljena na FECSM izpit v Lizboni. Kar se tiče dodatnih članov, je interes pokazal tudi Mišo Rajić, ginekolog, ki je prav tako prijavljen na evropski izpit. Glede na to ga bomo povabili k članstvu in na naslednje srečanje. Od Gričar Marka, ki ga je Melita Rotar pozvala k predstavitvi po elektronski pošti, odgovora nismo dobili, tako da očitno trenutno nima interesa za članstvo.

 

  1. Za strokovni del s predavanjem poskrbita Frosina Krstanoska, ki predava o spolnosti pri onkoloških hematoloških bolnikih in Dejan Bratuš, ki predava o uporabi različnih PDE 5 inhibitorjev za zdravljenje erektilne disfunkcije. Nadaljujemo s strokovnim delom, kjer Irena Rahne Otorepec in Miloš Petrovič predstavita delovanje Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete in člane SSMS prosita za mnenje o možnosti izvajanja programa genitalne rekonstrukcije pri transspolnih osebah v Splošni bolnišnici Izola. Vsi prisotni člani SSMS soglasno podprejo in odobrijo tak program. V imenu SSMS bo predsednik Dejan Bratuš konziliju podal pisno soglašanje s programom.

 

  1. Ponovno spregovorimo o spletni strani, ki bi jo verjetno vsaj do kongresa ESSM v Ljubljani 2019 morali imeti. Dogovorimo se, da bomo pridobili nekaj ponudb za oblikovanje strani, pomembno nam je, da jo bomo lahko sami dopolnjevali. O logotipu se bomo odločali preko elektronske pošte, predsednik bo ponovno poslal že videne predloge.

 

  1. Naslednji sestanek SSMS bo ponovno v Hiši Denk v Zgornji Kungoti in sicer 13.3.2018. Strokovni del bo pripravil Franc Kramer.

 

  1. Naslednje leto je kongres ESSM skupaj s kongresom ISSM v Lizboni februarja 2018. Potrudili se bomo, da nas bo prisotnih čim več članov. Ne nazadnje je to zadnji kongres pred kongresom v Ljubljani. Kar se tiče ponudbe s strani ESSM, da imamo v okviru tega kongresa lahko srečanje članov SSMS, še naprej ugotavljamo, da posebnega prostora glede na število udeležencev ne potrebujemo, člani SSMS pa se v času kongresa vsekakor srečujemo. Predsednik se bo tudi na tem kongresu udeležil sestanka pridruženih nacionalnih sekcij. Pričakujemo ponovno sponzoriranje udeležbe mladih zdravnikov s strani ESSM, kar bomo vsekakor izkoristili. Edini predlog za mlade štipendiste, ki ga prisotni člani podajo, je Hribernik Andrejc. Predsedniku bodo morebitne dodatne predloge člani sporočili po elektronski pošti. Po navadi nam ESSM ponudi tudi nekaj plačanih kotizacij. Člani, ki se kongresa mislijo udeležiti in imajo omejena sredstva, naj to sporočijo predsedniku, da jih predlaga za oprostitev plačila kotizacije.

 

Zapisnik pripravil :

Dejan Bratuš, dr.med., predsednik SSMS